Instrukcja Obsługi dwulufowej strzelby Iż-27M.

Broń współczesna

Moderator: Moderatorzy

Wiadomość
Autor
Awatar użytkownika
waliza
Site Admin
Posty: 9439
Rejestracja: 30 marca 2004, 21:28
Lokalizacja: Teneryfa, albo inna wyspa z taka samą flagą
Kontakt:

Instrukcja Obsługi dwulufowej strzelby Iż-27M.

#1 Post autor: waliza » 15 września 2009, 12:20

Od tłumacza:
Niniejsze tłumaczenie zostało dokonane z angielskiej wersji instrukcji obsługi zamieszczonej na internetowej stronie producenta.
http://www.baikalinc.ru/res_en/0_value_2897_192.pdf
(Wersja dostępna na przełomie sierpnia i września 2009 roku).
Poniższe tłumaczenie nie jest autoryzowane przez producenta broni i pod żadnym pozorem nie może być wykorzystywane jako zastępcza instrukcja obsługi strzelby. Nigdy też nie została zweryfikowana zgodność oryginalnej instrukcji producenta w języku rosyjskim, z jej wersją w języku angielskim zamieszczoną na internetowej stronie firmy Iż (Bajkał).
Należy przy tym pamiętać, iż sam użytkownik jest w całości odpowiedzialny za swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych osób.
Poniższe tłumaczenie jest jedynie pomocą dla tych, którym sprawia trudności zrozumienie oryginalnej instrukcji obsługi w językach obcych i musi być używane wyłącznie w połączeniu z oryginalną instrukcją obsługi zawartą w zestawie strzelby.
Zgodnie z tym co było napisane w oryginalnej instrukcji obsługi w sekcji 1.2, mogą w konstrukcji strzelby nastąpić pewne zmiany, które nie są odzwierciedlone zarówno w oryginale, jak i niniejszym tłumaczeniu.
Zamieszczam to tłumaczenie na język polski jako dokument publiczny i każdy może je wykorzystywać do celów osobistych.
Zabronione jest jednocześnie wykorzystywanie tego tłumaczenia do celów komercyjnych lub zarobkowych.
Darz Bór

Chciałbym także wyrazić podziękowania koledze AKMSN za cenne wskazówki i uwagi.
Phouty
_____________________________________________________________

INSTRUKCJA OBSŁUGI
IŻ-27M DWULUFOWA STRZELBA MYŚLIWSKA
(włączywszy model IŻ-27M-1C)

1. OGÓLNE

UWAGA!
PRZED UŻYCIEM STRZELBY NALEŻY PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ!
NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE KAŻDA BROŃ PALNA MOŻE BYĆ NIEBEZPIECZNA DLA LUDZKIEGO ŻYCIA, JEŻELI JEST ONA UŻYWANA W NIEODPOWIEDZIALNY SPOSÓB.
NALEŻY PRZECZYTAĆ, ZROZUMIEĆ, A TAKŻE STOSOWAĆ INSTRUKCJE ZAWARTE W SEKCJACH 6.1, 6.2 ORAZ 6.3 NINIEJSZEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI.

Strzelba jest dostarczana w stanie rozłożonym. W celu jej złożenia, należy się zapoznać z punktem 6.2.2.2 niniejszej Instrukcji.
UWAGA! Przed użyciem należy z powierzchni strzelby usunąć całkowicie smar zastosowany przez producenta i przeprowadzić oliwienie oliwą strzelniczą, tak jak to jest opisane w punkcie 6.2.5.

1.1 Przed użyciem strzelby należy się zapoznać z niniejszą Instrukcję Obsługi, która opisuje w sposób skrótowy podstawowe dane techniczne, konstrukcję i sposób obsługi strzelby.

1.2 Z powodu ciągłego doskonalenia konstrukcji zapewniającego wzmożone osiągi, mogą nastąpić techniczne modyfikacje nie opisane w Instrukcji Obsługi.

1.3 Informacja o producencie: Strzelba IŻ-27M jest produkowaqna przez Państwowy Federalny Zakład Produkcyjny "Izhevsky Mekhanichesky Zavod".

1.3.1 Adres producenta: 8 Promyshlennaya str., Izhevsk 426063, Russia.

2. DANE PODSTAWOWE

2.1 Dwulufowa Strzelba Myśliwska IŻ-27M i jej wersje są produkowane z myślą o użytku w różnych celach takich jak myśliwstwo, strzelanie sportowe, ochrona osobista, oraz ochrona mienia.
Dwulufowa Strzelba Myśliwska IŻ-27M jest dostępna:
- w gładkolufowych kalibrach 12, 16, 20, 28, 32 i .410;
- w rozmiarach komory nabojowej o długościach 70 mm, lub 76 mm;
- z wyposażeniem w mechanizm wyrzutu łusek (model oznaczony symbolem "E"), lub bez mechanizmu wyrzutu łusek;
- z pojedyńczym językiem spustowym (model oznaczony symbolem "1C"), lub z dwoma językami spustowymi.
Kaliber strzelby, długość komory nabojowej i maksymalne ciśnienie gazów prochowych są oznakowane trwale na lufach w pobliżu komór nabojowych.

2.2 Dwulufowa Strzelba Myśliwska IŻ-27M i wersje bazowane na modelu IŻ-27M spełniają wymagania Specyfikacji TУ 3-3.663-80, kryminologiczne wymagania Rosyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, wymagania dotyczące procedur egzaminacji ustanowione przez Centrum Egzaminacji Broni Palnej przy Rosyjskim Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, oraz spełniają wymagania Rosyjskiej Normy Państwowej ГOCT P 50529-93. IŻ-27M i inne wersje Iża-27M są certyfikowane jako spełniające wymagania dotyczące bezpieczeństwa. Numery Certyfikatów Spełniania Wymogów Bezpieczeństwa i ich okres ważności są uwidocznione na etykietce załączonej do Instrukcji Obsługi. Te Certyfikaty były przyznane przez Agencję do spraw Certyfikacji Broni Cywilnych, Serwisowych i Amunicji przy Udmurdskim Centrum Standaryzacji i Miar, Reg. Nr. POCC RU.0001.11MЖ03.

2.3 Konstrukcja i Zasada Działania.
2.3.1 Strzelba IŻ-27M i jej wersje składa się z odejmowanego zespołu luf z czółenkiem i baskili z kolbą.
Wewnątrz komory zamkowej zespół luf jest ryglowany przy pomocy bolca ryglowego. System ryglowania jest operowany przy pomocy dzwigni umieszczonej na górnej powierzchni baskili. Gdy następuje otwarcie zamka to ryglujący bolec i dzwignia otwierająca są przytrzymywane przez zaczep do momentu, gdy są one automatycznie zwalniane poprzez zamknięcie zamka. Odejmowalne czółenko jest przytwierdzone do zespołu luf za pomocą dźwigni mocującej.
2.3.2 Lufy strzelby są ułożone w pionie jedna nad drugą i są ze sobą połączone przy pomocy komór nabojowych i żeberka międzylufowego.
Ażeby uzyskać wąski rozrzut śrutu należy wybrać lufy o odpowiednich niewymienialnych czokach, lub zespół luf z wykręcanymi czokami.
2.3.3 W modelu IŻ-27M wystrzelone łuski są wysuwane częściowo z komór nabojowych przy pomocy ekstraktorów podczas otwierania zamka. W wersji Iża-27M oznaczonej symbolem "E" i wyposażonej w mechanizm wyrzutnikowy, wystrzelone łuski są wyrzucane automatycznie podczas otwierania zamka. Jeżeli w jednej z luf pozostaje niewystrzelony nabój, to jest on tylko wysuwany częściowo ekstraktorem z komory nabojowej, natomiast nabój wystrzelony jest wyrzucany wyrzutnikiem.
Jeżeli zachodzi taka potrzeba, to mechanizm wyrzutnikowy może być wyłączony poprzez obrót przerywacza 15 (Rycina A.3) o kąt 90 stopni. W takim przypadku, wystrzelone łuski będą tylko częściowo wysuwane z komór nabojowych.
2.3.4 Mechanizm uderzeniowy jest typu kurkowego z kurkami wewnętrznymi i oddzielnymi zwalniaczami kurków. Kurki są napinane, a ich sprężyny ściskane poprzez otwarcie zamka i akcję krzywek napinających na popychacze.
2.3.5 W modelu IŻ-27M i jego wersjach z dwoma językami spustowymi, dolna lufa oddaje strzał przy nacisku na przedni język spustowy, a górna lufa oddaje strzał poprzez nacisk na tylny język spustowy.
W modelu IŻ-27M-1C i jego wersji z pojedyńczym językiem spustowym, odpalanie odbywa się w następującej kolejności: dolna lufa- górna lufa. Ażeby zmienić kolejność odpalania luf, należy nacisnąć na język spustowy w kierunku do przodu, aż do momentu usłyszenia kliknięcia. Wtedy kolejność odpalania luf będzie następująca: górna lufa- dolna lufa. W celu powrotu do oryginalnej konfiguracji należy przesunąć górną dźwignię.
2.3.6 Bezpiecznik jest typu samoczynnego. Jest on WŁĄCZONY za każdym razem gdy górna dźwignia jest przesunięta w prawo w celu otworzenia zamka. Bezpiecznik blokuje zwalniacze kurków tylko wtedy, gdy są one odciągnięte. Gdy przycisk bezpiecznika jest ustawiony w pozycji "zabezpieczony" i przy zwolnionych kurkach, zwalniacze kurków nie będą blokowane. W przypadku odciągnięcia kurków (poprzez otworzenie zamka), bezpiecznik automatycznie zablokuje zwalniacze kurków.
2.3.7 W strzelbach wyposażonych w dwa języki spustowe jest możliwość płynnego opuszczania kurków. Ażeby użyć tą funkcję, należy przesunąć przycisk bezpiecznika w kierunku do przodu podczas gdy zamek jest otwarty, pociągnąć jednocześnie za oba spusty i płynnie zamknąć zamek. OSTRZEŻENIE! NALEŻY SIE WPIERW UPEWNIĆ, ŻE KOMORA NABOJOWA JEST PUSTA, ZANIM SIĘ PRZYSTĄPI DO BEZUDERZENIOWEGO OPUSZCZANIA KURKÓW.
2.3.8 Mechanizm spustowy jest wyposażony w przechwytywacze (dodatkowe zabezpieczenia), które uniemożliwiają przypadkowe oddanie strzału bez naciskania na języki spustowe, podczas gdy kurki są napięte. Na przykład w sytuacji, gdy strzelba jest upuszczona na ziemię.

3 PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

3.1 Podstawowe dane techniczne i ich wartości liczbowe są podane w Tabeli nr. 1.

TABELA 1 (patrz: oryginał instrukcji)

3.2 Oznakowanie czoków i ich nominalne rozmiary są uwidocznione w okolicach komór nabojowych.
Strzelby z lufami do wymienialnych czoków są oznakowane symbolem "Var" i ich symbole, oraz nominalne rozmiary są uwodocznione bezpośrednio na czokach.
Kaliber strzelb i korespondujące z kalibrem nominalne rozmiary czoków są podane w Tabeli nr. 2.

TABELA 2 (patrz: oryginał instrukcji)

3.3 Relacja pomiędzy skupieniem rozrzutu śrutu a rodzajem czoka jest uwidoczniona w Tabeli nr. 3.

TABELA 3 (patrz: oryginał instrukcji)

UWAGI
1 Skupienie rozrzutu strzelby jest testowane na celu o średnicy 750 mm przy użyciu twardego śrutu nr. 7.
2 Procentowe skupienie strzelby o komorze nabojowej mającej długość 76,2 mm przeznaczonej do użytku nabojów 76 mm, nie jest mniejsze niż 40%.
3 Procentowe skupienie dla strzelb wykonanych na specjalne zamówienie jest 5% wyższe dla każdego czoka.

3.4 Strzelba jest przystosowana do strzelania zarówno prochem czarnym jak i bezdymnym. Łuski wykonane z papieru, plastyku lub metalu, mogą być używane w strzelbie.
Strzelba wyposażona w komorę nabojową o długości 70 mm akceptuje wszystkie długości łusek do 70 mm (60; 63,5; 65; 70 mm).
Strzelba wyposażona w komorę nabojową o długości 76,2 mm akceptuje wszystkie długości łusek do 76 mm (60; 63,5; 65; 70; 73 i 76 mm) włączywszy naboje oznaczone napisem "Max. 1050 Bar" lub "For Firearms Tested By 1370 Bar".

4 ZAWARTOŚĆ

Lista zawartości jest podana w Tabeli nr. 4.

TABELA 4 (patrz: oryginał instrukcji)

5 OKRES PRZECHOWYWANIA

5.1 Okres przechowywania strzelby w oryginalnym i nienaruszonym fabrycznym opakowaniu wynosi 24 miesiące od daty fabrycznej konserwacji. W przypadku przekroczenia tego okresu czasu, strzelba musi być ponownie zakonserwowana.
Strzelba może być przechowywana z zamkniętych lub wentylowanych pomieszczeniach w różnorodnych warunkach klimatycznych.
Podczas przechowywania strzelby może pojawić się białawy osad w okolicach niedostępnych części strzelby, który może być łatwo usunięty przy użyciu czystego i naoliwionego kawałka materiału.

6 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

6.1 Zasady bezpiecznego użytkowania.
6.1.1 Każda broń palna, pomimo wyposażenia jej w różnego typu bezpieczniki, może być niebezpieczna dla LUDZKIEGO ŻYCIA I ZDROWIA, jeżeli jest ona obsługiwana w nieodpowiedzialny sposób. Dlatego też należy stosować się do zasad bezpieczeństwa mając na uwadze fakt, że brak znajomości zasad bezpiecznego użytkowania może być przyczyną doznania poważnych uszkodzeń ciała.
STRZELBĘ ZAWSZE NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO NAŁADOWANĄ I GOTOWĄ DO STRZAŁU.
Broń palna i alkohol, oraz inne substancje odurzające NIE IDĄ W PARZE!
NIE NALEŻY SPOŻYWAĆ jakichkolwiek napojów alkoholowych lub substancji odurzających przed i w czasie czynności związanych z używalnością broni palnej.
6.1.2 Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności związanych z obsługą strzelby (bezuderzeniowe zwalnianie kurków, czyszczenie, rozkładanie na części, wkręcanie i wykręcanie czoków, i.t.d.) zawsze należy się upewnić, że strzelba jest całkowicie rozładowana.
Strzelbę należy ZAWSZE przechowywać i transportować w stanie rozładowanym.
Strzelbę ZAWSZE należy rozładować przed wejściem do budynku mieszkalnego, samochodu, jednostki pływającej, innych zabudowań i miejsca kempingu. NIGDY nie należy strzelby ładować/rozładowywać wewnątrz pojazdu lub budynku ( za wyjątkiem terenu strzelnicy). Za każdym razem, gdy się bierze strzelbę do ręki, należy otworzyć zamek i sprawdzić czy komory nabojowe są puste. Nigdy nie należy akceptować zapewnień innej osoby, że strzelba jest "rozładowana", czy też "pusta".
6.1.3 Strzelbę i amunicję należy przechowywać oddzielnie poza zasięgiem dostępu do niej przez dzieci i osoby nie zaznajomione w obchodzeniu się z bronią palną. NIGDY nie należy zostawiać strzelby bez osobistej opieki, gdy jest ona wyjęta z miejsca jej bezpiecznego przechowywania.
6.1.4 Nigdy nie należy kierować strzelby w kierunku ludzi, czy też niczego, co nie jest zamierzonym celem. Nawet wtedy, gdy strzelba jest rozładowana. Podczas ładowania, rozładowywania, obsługi i czyszczenia, ZAWSZE należy kierować lufy w bezpiecznym kierunku i ZAWSZE należy uważać, ażeby nie dotykać języków spustowych. NIGDY nie należy zostawiać strzelby w miejscu, gdzie mogłaby ona upaść na ziemię i wystrzelić.
6.1.5 Bezpiecznik powinien pozostawać w ZABEZPIECZONEJ pozycji aż do momentu, gdy strzelba jest bezpośrednio nakierowana na cel i jest się gotowym do oddania strzału. Podczas czynności składania się do strzału, nie należy opierać palca na języku spustowym. Należy wyrobić sobie przyzwyczajenie, ażeby opierać palec na kabłąku spustowym, a nie bezpośrednio na spuście.
6.1.6 Nigdy nie należy ujmować strzelby za wylot lufy skierowanej w kierunku do siebie. Nigdy nie należy zakrywać dłonią wylotu lufy.
6.1.7 Należy zdawać sobie sprawę co jest celem i co się poza celem znajduje. Należy sobie zadać pytanie, co może zostać trafione śrutem lub pociskiem, jeżeli cel nie zostanie trafiony, lub zostanie spenetrowany na wylot.
NIGDY nie należy strzelać w kierunku twardych i płaskich powierzchni oraz powierzchni wody. W takich przypadkach istnieje niebezpieczeństwo rykoszetów.
6.1.8 NIE NALEŻY dokonywać przeróbek ani modyfikacji mechanizmów strzelby. Nie wolno zmieniać oporu języka spustowego, usuwać bezpiecznika, czy też żadnego innego wewnętrznego systemu zabezpieczającego, ponieważ może to powodować niekontrolowane samoistne wystrzały broni.
6.1.9 Należy stosować wyłącznie amunicję, do której użycia strzelba była oryginalnie zaprojektowana. Nie należy zmieniać fabrycznych naważek w dostępnych komercyjnie nabojach fabrycznych. Nie należy zmieniać wagi ładunku śrutu, czy też scalonego pocisku.
6.1.10 Nie należy używać nabojów i prochu, których okres przechowywania przekroczył 4 lata.
6.1.11 W przypadku elaborowania własnej amunicji, należy używać komponentów składowych o najwyższej jakości. Naboje powinny być elaborowane używając standardowych wartości zawartych w instrukcjach do elaboracji amunicji myśliwskiej. Naważka bezdymnego prochu myśliwskiego może być jedynie ustalona poprzez proces jego ważenia. Aby uniknąć rozdęcia lub rozerwania lufy, należy tylko używać prochu przeznaczonego do użytku w broni gładkolufowej.
NIE WOLNO ubijać prochu bezdymnego w łusce podczas elaboracji.
6.1.12 W celu uniknięcia tak zwanego "strączkowego" rozdęcia lufy spowodowanego wypadnięciem śrutu z łuski do lufy podczas wystrzału, należy używać prawidłowo elaborowanej amunicji. W przypadku używania gilz metalowych, należy zwrócić uwagę na dokładne przyleganie tekturowej przybitki do ścianek gilzy. Nie należy powtórnie używać amunicji z gilzami wykonanymi z papieru. Jeżeli strzelba jest przeładowywana po oddaniu pojedyńczego strzału, to należy przemieścić nabój niewystrzelony do komory nabojowej która właśnie była użyta i załadować nowy ładunek do komory nabojowej, która będzie użyta przy drugim strzale.
6.1.13 Nie wolno strzelać pociskami scalonymi, których średnica przekracza średnicę lufy w miejscu jej przewężenia.
Pocisk scalony o przekroju okrągłym musi mieć średnicę mniejszą o 0,2-0,3 mm niż średnica przewężenia lufy. Pocisk z zewnętrznymi lotkami stabilizacyjnymi musi mieć średnicę mniejszą o 0,1-0,2 mm niż średnica lufy i 0,8-1,0 mm mniejszą średnicę niż średnica lufy w okolicy jej przewężenia. NIGDY nie należy używać pocisków scalonych wykonanych z twardych materiałów (takich jak stal, mosiądz, i.t.p.).
6.1.14 Należy zachowywać ostrożność przy obchodzeniu się z KAŻDA amunicją. Nawet "ślepa" amunicja jest śmiertelna z bliskiej odległości.
6.1.15 Przed załadowaniem strzelby należy sprawdzić, czy lufy nie są zapchane śniegiem, ziemią, czy też każdym innym materiałem. Oddanie strzału z lufy posiadającej jakąkolwiek obstrukcję, może spowodować jej rozdęcie lub rozerwanie.
6.1.16 W przypadku nie oddania strzału po naciśnięciu języka spustowego, należy utrzymywać strzelbę skierowaną na cel przez okres 60 sekund. Czasami spłonka działa z opóźnieniem, co powoduje tak zwany "zawieszony strzał" i odpalanie może się odbyć po pewnym krótkim okresie czasu. Jeżeli po okresie oczekiwania strzał nie nastąpił, to należy skierować strzelbę w bezpiecznym kierunku w taki sposób, ażeby zarówno wylot lufy, jak i komora nabojowa nie były skierowane bezpośrednio w stronę strzelca i dopiero wtedy należy rozładować nie odpalony nabój.
6.1.17 Natychmiast należy przerwać strzelanie, jeżeli nastąpi zmiana dzwięku różniąca się od dzwięku wydawanego w czasie poprzednich strzałów. Należy rozładować strzelbę i przebadać wzrokowo lufę, komorę zamkową i inne komponenty. Jeżeli są jakiekolwiek pozostałości wystrzelonego naboju pozostające w lufie i powodujące jej obstrukcję, to należy je usunąć przed podjęciem kolejnego strzału. Pocisk scalony, czy też przybitka mogą czasami utknąć głęboko w lufie i mogą nie być dobrze widoczne. Dlatego też należy sprawdzić drożność lufy przy użyciu wyciora. Gdy lufa jest zapchana, to nie wolno pod żadnym pozorem próbować jej wyczyścić poprzez oddanie strzału, nawet wtedy, gdy używa się ślepego naboju, czy też naboju z którego został usunięty śrut lub pocisk scalony. Takie postępowanie może spowodować uszkodzenie lufy i może także być przyczyną doznania poważnych obrażeń cielesnych. Jeżeli którakolwiek z luf w strzelbie jest rozdęta, jakikolwiek mechanizm jest niedziałający, nastąpiło rozerwanie łuski w komorze nabojowej podczas oddania strzału, lub występują jakiekolwiek inne uszkodzenia, należy powierzyć strzelbę wykwalifikowanemu rusznikarzowi w celu przeprowadzenia inspekcji i dokonania odpowiednich napraw. Nigdy nie należy próbować ODDANIA NAWET POJEDYŃCZEGO STRZAŁU jeżeli wystąpią jakiekolwiek symptomy opisane powyżej.
6.1.18 UWAGA! Strzelba jest przystosowana do strzelania ładunkami zawierającymi ołów, o którym jest wiadomo, iż wywołuje raka, zatrucia organów reproduktywnych, schorzenia u noworodków i inne poważne stany chorobowe. Nie tylko osoby strzelające ze strzelby, ale także osoby przebywające w pobliżu kogoś kto z niej strzela, dokonuje czynności związanych z jej czyszczeniem i obsługą, są wystawione na ryzyko kontaktu ze związkami ołowiu. Zapewnienie odpowiedniej wentylacji jest absolutną koniecznością podczas strzelanie w pomieszczeniach zamkniętych. Ażeby uniknąć ryzyka związanego z ołowiem i jego związkami podczas czyszczenia strzelby, należy przestrzegać odpowiednich higienicznych metod prewencyjnych, takich jak dokładne mycie dłoni po zakończeniu czynności związanych z czyszczeniem.

6.2 Obsługa
6.2.1 Prawidłowe posługiwanie się bronią i prawidłowa jej obsługa wydłużą okres używalności i zapewnią bezawaryjną eksploatację.
Kompletne rozkładanie strzelby powinno być dokonywane tylko w razie konieczności.
6.2.2 Dla przeprowadzenia rutynowej wizualnej inspekcji, czyszczenia i smarowania, oraz w celach transportu broni i jej przechowywania, wystarczy rozłożenie na podstawowe części składowe. Jest zalecane, ażeby zwolnić naciąg kurków przed przystąpieniem do czynności rozkładania strzelby. (Patrz sekcje 2.3.7 i 6.3.4).
6.2.2.1 Ażeby rozłożyć strzelbę należy:
- odciągnąć dźwignię znajdującą się w środkowej części czółenka;
- utrzymując odciągniętą dźwignię należy obrócić przednią część czółenka w kierunku od luf i odłączyć czółenko od zespołu luf. NIGDY NIE NALEŻY UŻYWAC PRZESADNEJ SIŁY PRZY ODŁĄCZANIU CZÓŁENKA! ;
- nacisnąć w prawo górną dzwignię znajdującą się na wierzchu baskili;
- obrócić lufy ku dołowi i odłączyć je od zamka;
- ażeby częściowo złożyć strzelbę do transportu lub przechowywania należy:
a) przymocować czółenko do zespołu luf;
b) od góry należy nacisnąć sztabkę ryglującą znajdującą się w wycięciu komory zamkowej w miejscu połączenia luf z komorą, aby górna dzwignia wróciła do centralnego położenia.
6.2.2.2 Ażeby złożyć strzelbę po jej częściowym rozłożeniu, lub rozłożeniu do transportu należy:
- odciągnąć dźwignię znajdującą się w środkowej części czółenka;
- utrzymując odciągniętą dźwignię należy obrócić przednią część czółenka w kierunku od luf i odłączyć czółenko od zespołu luf. NIGDY NIE NALEŻY UŻYWAĆ PRZESADNEJ SIŁY PRZY ODŁĄCZANIU CZÓŁENKA!
- nacisnąć w prawo górną dzwignię aż do oporu;
- włożyć i zazębić występ znajdujący się poniżej komór nabojowych w zespole luf w wycięcia zamka tak, ażeby półokrągłe wgłębienie występu przylegało do trzpienia w komorze zamkowej;
- obrócić lufy do góry w odniesieniu do komory zamkowej, aż do momentu pełnej ich blokady.
UWAGA! Górna dźwignia może się nie przemieszczać kompletnie do jej centralnej pozycji w nowej strzelbie, aż do momentu wzajemnego dotarcia się części. Należy spróbować ustawwić ją ręcznie w pozycji centralnej. NIGDY NIE NALEŻY UŻYWAĆ PRZESADNEJ SIŁY!
- mając w pełni zamkniętą komorę zamkową, należy oprzeć tylną część czółenka o zaokrągloną część zamka pod kątem około 20 stopni. Dociskając lekko czółenko do zamka, należy obrócić je w kierunku do luf i zablokować.
UWAGA! Dźwignia czółenka może się nie przemieszczać do jej właściwej pozycji, dopóki nie nastąpi wzajemne dotarcie się części. Należy delikatnie nacisnąć na dźwignię, aż będzie ona leżała w płaszczyźnie drewna czółenka. NIE NALEŻY UŻYWAĆ PRZESADNEJ SIŁY!
6.2.3 Kiedy jest to uzasadnione, kompletne rozkładanie strzelby należy przeprowadzać w następujący sposób (patrz: Rycina A.2):
6.2.3.1 Ażeby odjąć kolbę należy:
- odkręcić wkręty mocujące stopki kolby 67, 68 i odseparować stopkę 66 od kolby;
- odkręcić srubę mocującą 61, która mocuje kabłąk 60 do kolby 62, następnie przekręcić kabłąk w kierunku przeciwnym ruchom wskazówek zegara w celu odłączenia go od pokrywy spustowej 49;
- odkręcić srubę 63 sięgającą stopki kolby 66 i wyjąć ją z kolby 62 (jeżeli kolba jest przyozdobiona dekoracyjnymi panelami, należy odkręcić sruby mocujące panele do kolby); poluzować połączenie kolby z baskilią poprzez lekkie puknięcie baskilą w jakikolwiek drewniany przedmiot i ostrożnie oddzielić kolbę. Pozwala to na uzyskanie dostępu do mechanizmów w celu inspekcji, czyszczenia i oliwienia części.
6.2.3.2 Ażeby rozłożyć mechanizm spustowy należy:
- naciągnąć kurki 24, 25; wcisnąć odpowiednie kawałki drutu lub małych gwoździ o średnicy 1-1,5 mm w otwory obu prowadnic sprężyn głównych (otwór w prowadnicy jest zsynchronizowany z zagłębieniem w części łączącej występ komory zamkowej 15 z występem pokrywy spustowej 49), zwolnić kurki i wyjąć prowadnice sprężyn głównych 27 i sprężyny główne 28;
- wybić trzpienie kurków i zaczepów kurkowych (odpowiednio 26 i 31) i wyjąć kurki 24, 25, zaczepy kurkowe 29, 30 i napinające popychacze 33, 34;
- wybić trzpień 38, który przytrzymuje sprężynę 40 i wyjąć elementy mechanizmu bezpiecznika;
- odkręcić i wyjąć śrubę 50 i używając młotka i mosiężnego lub miedzianego pręta, ostrożnie wybić pokrywę spustową z jej gniazda w zamku.
6.2.3.3 Ażeby rozłożyć mechanizm ryglujący należy:
- wybić trzpień 31 i wyjąć iglice 21, 22 i ich sprężyny 23; odkręcić śrubę 17, która mocuje górną dźwignię 16 do jej osi 18;
- używając mosiężnego lub miedzianego pręta i młotka, wybić oś 18 razem ze sprężyną odrzutu 20 i wyjąć zamykający rygiel 19.
6.2.3.4 Ażeby rozłożyć mechanizm wyrzutników należy:
- wybić trzpienie krzywek napinających 59 i wyjąć krzywki napinające 58. W celu wymontowania przerywaczy 15 (Rycina A.3), należy ustawić nacięcie w przerywaczu pod kątem 45 stopni w stosunku do osi strzelby, włożyć wkrętak lub pobijak w otwór napinającego popychacza i wypchnąć przerywacz do góry; wyjąć element zabezpieczający przerywacza 16 razem z jego sprężyną 17.
Ażeby wyjąć przerywacz bez rozkładania innych mechanizmów komory zamkowej należy ustawić nacięcie w przerywaczu pod kątem 45 stopni w stosunku do osi strzelby, napiąć kurek i wtedy zwolnić napięcie kurka, co spowoduje wypchnięcie przerywacza przez popychacz napinający;
- ażeby wyjąć wyciągacz łusek 2 lub 3 (Rycina A.3), wystarczy oddzielić jego przedni koniec od zespołu luf i sprężyna 4 wypchnie go sama z jego wycięcia. Należy przytrzymywać wyciągacz łusek dłonią, inaczej może się on zgubić.
6.2.3.5 Dalszye rozkładanie jest już proste i nie wymaga specjalnego opisu. Podczas rozkładania nie należy mieszać ze sobą części pochodzących z prawej i lewej strony strzelby.
6.2.4 Składanie odbywa się w odwrotnej kolejności.
UWAGA! Podczas montażu nie należy używać przesadnej siły lub wbijać elementy na siłę w celu ich osadzenia, ażeby uniknąć zadrapań, wklęśnięć i skrzywień.
Spasowanie połączenia kolby z baskilią musi być dokładne. Ażeby to osiągnąć, należy początkowo tylko częściowo dokręcić śrubę mocującą i przy pomocy rękojeści wkrętaka należy lekko opukać obie strony kolby w celu dobrego ułożenia się jej powierzchni z korespondującymi powierzchniami baskili. Dopiero po tym należy w pełni dokręcić śrubę mocującą.
6.2.5 Czyszczenie i Smarowanie
6.2.5.1 Długa żywotność i bezawaryjne działanie, zależą w znacznym stopniu od ostrożnego i prawidłowego obchodzenia się ze strzelbą.
Strzelba powinna być utrzymywana w czystości i smarowana. Szczególnie należy mieć na uwadze wewnętrzne powierzchnie luf, punkty styku nakładki czółenka z baskilą, trzpienia nakładki czółenka z korespondującym zagłębieniem w okolicach komory nabojowej, powierzchni styku luf z komorą zamkową i części składowych mechanizmu spustowego.
Chromowane wewnętrzne powierzchnie luf i komór nabojowych znacznie ułatwiają czyszczenie, jednakże nie oznacza to, iż regularne i dokładne ich czyszczenie nie jest potrzebne.
6.2.5.2 Następujące materiały i przybory są potrzebne do czyszczenia strzelby: wycior, szmatki do czyszczenia luf, szczoteczka do luf, płyn do czyszczenia i oliwa rusznikarska.
Przy użyciu czystych szmatek i szczoteczki nasączonych płynem do czyszczenia należy dokładnie wyczyścić lufy i komory nabojowe z pozostałości prochu i ołowiu. Po wyczyszczeniu należy należy powierzchnie luf pokryć warstwą oliwy rusznikarskiej. Wszystkie zewnętrzne powierzchnie powinny być przetarte i pokryte cienką warstwą oliwy zapobiegającej korozji.
UWAGA: Nie należy używać zbyt dużo oliwy, ponieważ kurz i zanieczyszczenia będę się zbierały tworząc lepki osad mogący spowodować zawodne działanie mechanizmów strzelby lub rozdęcie luf.
ZACHOWANIE OSTROŻNOŚCI: Zazwyczaj środki do czyszczenia luf są substancjami chemicznie aktywnymi. Wydłużony z nimi kontakt w większych ilościach, może spowodować uszkodzenia oksydy lub wykończenia strzelby. Trzeba natychmiast wycierać nadmiar środka czyszczącego i oliwić powierzchnie przy użyciu oliwy rusznikarskiej.
6.2.5.3 Strzelbę należy czyścić po każdym strzelaniu. W okresie zimowym należy odczekać, ażeby temperatura broni wróciła do temperatury pokojowej przed przystąpieniem do czyszczenia strzelby. Zawsze należy czyścić lufy od strony komór nabojowych w kierunku wylotu luf.
6.2.6 Podczas strzelania, szczególnie w okresie nowości, należy od czasu do czasu dociągać śrubę mocującą kolby w celu uniknięcia jej obluzowania.

6.3 Sposoby Obsługi
6.3.1 Komorę zamkową należy otwierać i zamykać w sposób płynny przy użyciu obu rąk. Zapobiega to powstawaniu luzów pomiędzy powierzchnią zespołu luf stykającą się z tarczą oporową zamka. Górna dzwignia może nie powracać do jej centralnego położenia w nowej i niedotartej strzelbie. Należy w takim przypadku docisnąć dzwignię przy pomocy dłoni.
6.3.2 W strzelbach wyposażonych w wyrzutniki należy delikatnie obracać czółenko opierając je na zaokrąglonej części komory zamkowej, ażeby uniknąć uszkodzenia wyrzutników.
6.3.3. Nie należy używać nabojów, które trzeba wciskać na siłę do komór nabojowych. Powoduje to zwiększenie nacisków na mechanizmy broni odczas otwierania i zamykania komory zamkowej.
6.3.4 Nie należy opuszczać kurków na puste komory nabojowe (strzelać na sucho), ponieważ może to spowodować powolne działanie mechanizmu. W celach imitowania strzelania można używać wystrzelone łuski nabojowe.
6.3.5 Należy chronić lufy przed uderzeniami mogącymi spowodować wgniecenia, rozluźnienie skupienia śrutu i pogorszyć celność.
6.3.6 W przypadku strzelby wyposażonej w wymienialne czoki, należy przestrzegać następujących zaleceń:
UWAGA! Należy zawsze sprwadzić czy strzelba jest kompletnie rozładowana przed przystąpieniem do wymiany czoków, ich dokręceniem, czy też wizualną inspekcją.
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO STRZELANIA I PO KAŻDEJ WYMIANIE CZOKÓW, NALEŻY SIĘ UPEWNIĆ, ŻE CZOKI SĄ DOKŁADNIE DOKRĘCONE.
W celu dokręcenia czoków należy używać specjalnego klucza wchodzącego w skład wyposażenia strzelby.
Jeżeli czoki nie są w pełni dokręcone, to gazy strzelnicze mają możliwość penetrowania przestrzeni pomiędzy lufą i czokiem, powodując deformację wylotu lufy i uszkodzenia samych czoków. Może to też spowodować wypadnięcie czoka z lufy.
STRZELANIE Z OBLUZOWANYMI CZOKAMI MOŻE SPOWODOWAĆ ICH USZKODZENIE, USZKODZENIE STRZELBY, LUB POWAŻNIE ZRANIĆ STRZELAJĄCEGO.
Prawidłowo zainstalowane czoki będą na równi z zakończeniem wylotu lufy, lub bardzo mały dystans poniżej krawędzi wylotu lufy. Wymienialne ekstra długie czoki powinne być wkręcone aż do momentu, gdy opierają się one całkowicie o próg w środku lufy i że istnieje szczelina pomiędzy końcem lufy a cylindryczną częścią czoka wystającego z lufy.
- po zainstalowaniu czoka, należy zajrzeć do otworu lufy. Powinien tam być widoczny okrągły pierścień, gdzie próg utworzony przez lufę minimalnie wystaje nad powierzchnię czoka. Zniekształcenie obrazu widocznego pierścienia świadczy o uszkodzeniu czoka (wykruszona lub zgięta krawędź), lub gniazda w lufie. Strzelanie z takimi defektami może spowodować uszkodzenie czoka lub też lufy.
STRZELANIE Z USZKODZONYMI CZOKAMI MOŻE SPOWODOWAĆ ICH ZNISZCZENIE, USZKODZENIE STRZELBY, LUB POWAŻNIE ZRANIĆ STRZELAJĄCEGO.
JEŻELI LUFA LUB CZOK OKAZUJĄ SIĘ BYĆ USZKODZONE, LUB CZOK WYPADA Z LUFY, NALEŻY NATYCHMIAST ZAPRZESTAĆ UŻYWANIA BRONI I SKONSULTOWAĆ SIĘ Z KWALIFIKOWANYM RUSZNIKARZEM.
- okresowo, ale nie rzadziej niż po oddaniu 50-100 strzałów, należy sprawdzić stan dokręcenia czoków. Jeżeli czoki są luźne, to trzeba je natychmiast dokręcić.
- należy pamiętać o tym, że czoki i ich gniazda w lufach wymagają delikatnej obsługi, ażeby uniknąć przypadkowych uszkodzeń szczególnie w okolicach cienkościennych. Nie należy niepotrzebnie pozostawiać luf z wykręconymi z nich czokami.
6.3.7 Nie należy odpalać samych spłonek bez ładunku prochu, ponieważ produkty spalania spłonek mogą uszkodzić lufy.
6.3.8 Gdy w przypadku upadku strzelby, wychwytywacz zablokuje napięty kurek, należy ponownie naciągnąć kurki poprzez otworzenie i zamknięcie komory zamkowej. NIGDY nie należy naciskać języków spustowych z przesadną siłą, ażeby uniknąć uszkodzenia ich mechanizmów!
6.3.9 Przed długotrwałym składowaniem strzelby należy zwolnić napięte kurki (patrz sekcje 2.3.7 i 6.3.4) i należy oddzielić zespół luf od komory zamkowej. Po oddzieleniu luf, należy nacisnąć od góry na sztabkę ryglującą i popchnąć górną dźwigniej do jej centralnej pozycji.
Strzelbę należy przechowywać w suchym miejscu.

7 CERTYFIKAT AKCEPTACJI I PAKOWANIA

Dwulufowa strzelba IŻ-27M w kalibrze_________, numer_______________ była wyprodukowana i zaakceptowana zgodnie z wymaganiami Specyfikacji TУ 3-3.663-80 i była uznana jako nadająca się do użytku.
Strzelba była zakonserwowana i zapakowana przez Producenta zgodnie z wymaganiami Specyfikacji TУ 3-3.663-80.

Data produkcji_________________________________________________

Zaakceptowane przez__________________________________________
(podpis osoby odpowiedzialnej za akceptację)Tłumaczenie dokonane z angielskojęzycznej wersji dokumentu:
Ружье охотничье двуствольное ИЖ-27М.
Паспорт на русс. и англ. яз.
И. Зак. 2643
_________________
No good deed goes unpunished.


Jako, że tylko admin moze tworzyc "przyklejone" zdubluje temat . Nie ja jestem autorem tylko ja wkleilem jako przyklejony. Wszelkie prawa autorskie - Phouty.
waliza
nie chcę mieć racji, szukam prawdy/ Baikal 27/ Weatherby PA08/ Hatsan Escort Magnum.

Zablokowany